Жива історична спадщина Великого князівства Литовського
Про уніатів, василіян і Вільнюський ансамбль Пресв. Трійці

Бібліотека

У підручнику для новиків Василіянського чину від XVIII ст. стверджується, що «завданням монаха є спілкування з Богом через молитву, через Богопізнання та читання побожних книг»1Pietro Menniti, Szkoła bazylianska zamykająca nauki dla dobrego wychowania nowiciuszow i professow Z.S. Bazylego W., Wilno: W drukarni J. K. M. XX. Bazylianow, 1764, p. 251.. Там також пояснюється, коли і як мають користуватися книгою ті, хто присвятив своє життя Богові. Одне із важливих повчань під час формації новика полягало в тому, що без книги неможливо стати добрим монахом.

Важливість писемного слова на духовному шляху василіянина обумовило значення монастирської бібліотеки. Коли в 1617 р. було засновано Василіянський чин, протоархимандрит Йосиф (Велямин Рутський) (↑), спираючись на досвід Товариства Ісуса, уклав правила бібліотекаря. Вже в цьому документі була сформульована структура зразкової книгозбірні василіян: світська література відокремлена від релігійної, а остання ще й поділена на два розділи – грецького та латинського обряду2Порфирій Підручний, Богдан Пєтночко, Василіянські генеральні капітули від 1617 по 1636 рік = Bazyliańskie kapituły generalne od 1617 do 1636 roku = Capitula generalia basilianorum ab anno 1617 ad annum 1636 (серія: Записки ЧСВВ, сер. II, секція 1, т. 55), Рим, Львів: Місіонер, 2017, с. 450.. Встановлювався порядок обслуговування читача, тобто позичання, повернення книг та відповідальність за це. Пізніше, із розвитком напрямків релігійної та світської освіти монахів цього чину, уточнено і концепцію бібліотеки. У Конституціях василіян від 1773 р. книгозбірня виступає насамперед як допоміжний засіб для тих ченців, що навчаються3Constitutiones examinandae et seligendae in futuris capitulis sive Constitutiones in monasterio Hoscensi formatae, Vilnae: Typis Basilianis, 1773, p. 150.. Однак на практиці, репертуар та обсяг бібліотеки залежав від різних обставин: економічного становища, фундацій ктиторів, напрямків діяльності чернечого осередку.

Найдавніші писемні свідчення про бібліотеку монастиря Пресв. Трійці сягають 1621 р. Того року, на капітулі у Лавришеві, розпорядилися, щоб інші монастирі повернули у Віленську обитель бібліотечні книги4Порфирій Підручний, Богдан Пєтночко, Василіянські генеральні капітули від 1617 по 1636 рік, с. 143.. Ця книгозбірня була однією з найбільших у всьому Василіянському чині, оскільки, монастир знаходився у столиці ВКЛ, більше того при чернечому осередку функціонували богословські студії та друкарня (↑), а також була співпраця з Віленським університетом. Бібліотека неодноразово зазнавала втрат (особливої в часи воєн і епідемій середини XVII ст., початку XVIII ст. і 1812 р.), та все ж із завершенням складних періодів разом із відновленням монастиря завжди відновлювалися і його книгозбірні.

Власне віленські василіяни володіли не однією, а кількома бібліотеками, що мали різне цільове призначення. Так, у ризниці монастирського храму зберігалася збірка богослужбових книг, які використовували під час Літургії та інших богослужінь (у 1774 р. вона налічувала 50 примірників, а в 1823 р. – 655СПбИИ РАН, ф. 52, оп. 1, д. 297, л. 12–13 об.; VUB, Rankraščių skyrius, f. 4, b. (A750) 28491, l. 23.). Капела монастиря мала окрему колекцію музичних творів з нотами (на 1774 р. – 188 рукописів та друків6Ivanas Almesas, «Biblioteka», in: Alfredas Bumblauskas, et al., Kultūrų kryžkelė: Vilniaus Švč. Trejybės šventovė ir vienuolynas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017, p. 200.). Правила василіян вимагали читання духовної літератури в трапезній, і ця література також утворювала окрему збірку (Біблія, житія святих, постанови церковних соборів7LMAVB, Rankraščių skyrius, f. 41, b. 81, l. 11r.). А на рубежі XVIII–XIX ст. в обителі було сформовано фонд підручників, призначений для тих монахів Чину, які відвідували лекції в університеті (у 1823 р. нараховував 71 екземплярів8VUB, Rankraščių skyrius, f. 4, b. (A750) 28491, l. 138–139.) (↑). На відміну від колекцій (храмової, капели, трапезної та студентської), які слід вважати допоміжними, основна бібліотека була значно більшою та універсальнішою за наповненням.

Для головної монастирської книгозбірні було надано приміщення з шафами, в яких книжки розташовувались за шифрами, який складався з трьох римських та арабських цифр, що позначали шафу, відділ і місце на полиці. На корінці книги записували її автора або назву. Бібліотека поповнювалася з різних джерел. Перш за все на придбання книг виділялися кошти з доходів монастиря. Наприклад, у 1767 р. на цю справу витратили 90 золотих9LVIA, f. 1178, ap. 1, b. 1, l. 24v., а наступного року – у травні 450 золотих, і 486 золотих у червні10Ibid., l. 28r., 28v.. Крім того, оплачувалося також переплетення бібліотечних примірників11Ibid., l. 46v., 47v.. Інше джерело комплектування – продукція місцевої василіянської друкарні (↑). Безперечно, що фонди збагачувалися й за рахунок особистих книжок ченців. Таким чином до монастирської книгозбірні потрапила праця з морального богослов’я відомого австрійського теолога Пауля Лайманна, власником якої був секретар Литовської провінції ЧСВВ Іраклій (Лісанський) (іл. 1). Коли в 1793 р. помер професор Віленського університету василіянин Інокентій (Кнежинський), один екземпляр з його збірки з написом про власність «P. Innocenij Knieżyński OSBM» було передано у бібліотечний відділ «Філософія, фізика, математика і медицина». Знаки власності на книгах повідомляють і про те, що бібліотеку поповнювали також подарунки авторів. Зокрема, у 1692 р. єзуїт Теофіл Рутка записав для василіянської обителі книгу богословського змісту «Caenobio f-rum Basilianorum apud SS. Trinit. Vilnae manentium A humillime offert d. d. c. 1692. 18»12Teofil Rutka, S. Cyrillus patriarcha Alexandrinus summi pontificis Romani, caelestini in concilio Ephesino vicarius, idemque spiritus s. a filio procedentis de caelo datus propugnator, et negantium Spiritus Sancti ex filio processionem ante tempus, et tamen in tempore acerrimus expugnator. E suis monumentis ad vitam oculosq. posterorum de Graecia a P. Theophilo Rutka Societatis Jesu Theologo excitatus, Lublini: Typis collegii Societatis Iesu, 1692, 4° (LMAVB, XVII/560 [напис на титульній сторінці])..

У головній бібліотеці література нагромаджувалася з увагою до інтелектуальних потреб монахів. За відсутності бібліотечних каталогів, про зміст збірки XVII ст. можна судити із вцілілих примірників та їх згадування в історичних джерелах. Уважається, що до цієї книгозбірні входили тексти, на основі яких були підготовлені перші богослужбові видання уніатів. Відповідних книжок потребували й ті василіяни, котрі брали участь у міжконфесійній полеміці (↑) (↑). Їхні праці теж відклалися в бібліотечних фондах, як-от полемічний трактат 1595 р. проти православного проповідника Стефана Зизанія (іл. 2). Звісно, найбільший попит мала девоційна література, яку позичали ченці, що здійснювали духовні вправи. Для студентів богословських студій збирали теологічні й філософські твори, та навчальні й довідкові видання різними мовами (підручники, хрестоматії, словники). Серед граматик переважали навчальні засоби грецької мови. Найчастіше використовувалися підручники з грецької мови Якоба Ґретцера, найдавнішим з яких був наклад 1604 р. віленського друкаря Яна Карцана (іл. 3). Місцева друкарня (↑) також послуговувалася книгами бібліотеки для передруку текстів з них. Скажімо, у 1760 р. друкарі скористалися бібліотечним екземпляром для републікації духовних роздумів св. Августина.

Слід зазначити, що в документах монастиря XVII ст. – початку XIX ст. не згадуються імена ченців, котрі порядкували книгозбірнею. Вочевидь, обов’язки бібліотекаря розглядалися як тимчасові.

Наприкінці XVIII ст. бібліотека процвітала: у прибудові монастирського корпусу їй виділили спеціальний зал з новими шафами (↑), а книжковий фонд досяг 6 000 томів. Поряд з традиційними релігійними книгами, зростала кількість світської літератури різними європейськими мовами: з історії та літературної критики – 155 томів, географії – 73, політики – 223 томи, наукові та мовні енциклопедії – 102 томи і т. д.13Arvydas Pacevičius, Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795–1864 metais: dingęs knygos pasaulis, Vilnius: Versus aureus, 2005, p. 159.

У 1839 р., коли цей чернечий осередок був приєднаний до Православної Церкви, бібліотека залишилася в старому приміщенні. Від 1845 р. її фондами користувалися православні семінаристи. У першій половині XX ст. Віленська православна семінарія закрилася, і польська влада вирішила передати колишню книгозбірню василіян бібліотеці Врублевських14VUB, Rankraščių skyrius, f. 47, b. 945, l. 74r. (переміщення видань на нове місце відбулося перед Другою світовою війною) (іл. 4). Сьогодні чимала частина історичної бібліотеки василіянського монастиря зберігається у бібліотеці ім. Врублевських Академії наук Литви.

 

Іна Кажуро

Išnašos:

Išnašos:
1. Pietro Menniti, Szkoła bazylianska zamykająca nauki dla dobrego wychowania nowiciuszow i professow Z.S. Bazylego W., Wilno: W drukarni J. K. M. XX. Bazylianow, 1764, p. 251.
2. Порфирій Підручний, Богдан Пєтночко, Василіянські генеральні капітули від 1617 по 1636 рік = Bazyliańskie kapituły generalne od 1617 do 1636 roku = Capitula generalia basilianorum ab anno 1617 ad annum 1636 (серія: Записки ЧСВВ, сер. II, секція 1, т. 55), Рим, Львів: Місіонер, 2017, с. 450.
3. Constitutiones examinandae et seligendae in futuris capitulis sive Constitutiones in monasterio Hoscensi formatae, Vilnae: Typis Basilianis, 1773, p. 150.
4. Порфирій Підручний, Богдан Пєтночко, Василіянські генеральні капітули від 1617 по 1636 рік, с. 143.
5. СПбИИ РАН, ф. 52, оп. 1, д. 297, л. 12–13 об.; VUB, Rankraščių skyrius, f. 4, b. (A750) 28491, l. 23.
6. Ivanas Almesas, «Biblioteka», in: Alfredas Bumblauskas, et al., Kultūrų kryžkelė: Vilniaus Švč. Trejybės šventovė ir vienuolynas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017, p. 200.
7. LMAVB, Rankraščių skyrius, f. 41, b. 81, l. 11r.
8. VUB, Rankraščių skyrius, f. 4, b. (A750) 28491, l. 138–139.
9. LVIA, f. 1178, ap. 1, b. 1, l. 24v.
10. Ibid., l. 28r., 28v.
11. Ibid., l. 46v., 47v.
12. Teofil Rutka, S. Cyrillus patriarcha Alexandrinus summi pontificis Romani, caelestini in concilio Ephesino vicarius, idemque spiritus s. a filio procedentis de caelo datus propugnator, et negantium Spiritus Sancti ex filio processionem ante tempus, et tamen in tempore acerrimus expugnator. E suis monumentis ad vitam oculosq. posterorum de Graecia a P. Theophilo Rutka Societatis Jesu Theologo excitatus, Lublini: Typis collegii Societatis Iesu, 1692, 4° (LMAVB, XVII/560 [напис на титульній сторінці]).
13. Arvydas Pacevičius, Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795–1864 metais: dingęs knygos pasaulis, Vilnius: Versus aureus, 2005, p. 159.
14. VUB, Rankraščių skyrius, f. 47, b. 945, l. 74r.

Джерела ілюстрацій:

1. Paul Laymann, Theologia moralis, Venetiis: Apud Blasium Maldura, 1719, 2°. Зберігається: LMAVB, Retų spaudinių skyrius, V–18/2–360.
2. Szczęsny Żebrowski, Kąkoł, który rozsiewa Stephanek Zizania w cerkwiach ruskich w Wilnie, W Wilnie, 1595, 4°. Зберігається: LMAVB, Retų spaudinių skyrius, L–16/9.
3. Jacob Gretser, Rudimenta linguae Graecae, Vilnae: ex typographia Ioannis Karcani, 1604, 8°. Зберігається: LMAVB, Retų spaudinių skyrius, L–17/168/1.
4. Зберігається: VUB, Rankraščių skyrius, F 47–945.
  • Проєкт реалізовують:
  • VU Istorijos fakultetas
  • UKU