Gyvasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldas
Apie unitus, bazilijonus ir Vilniaus Švč. Trejybės ansamblį

Apie svetainę ir autorius

Sudarytojai: Salvijus Kulevičius, dr., doc.
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas
el. paštas salvijus.kulevicius@if.vu.lt
Ivan Almes, dr.
Ukrainos katalikiškojo universiteto Humanitarinis fakultetas
el. paštas ivanalmes@ucu.edu.ua
Ihor Skočilias, dr., prof.
Ukrainos katalikiškojo universiteto Humanitarinis fakultetas
Tekstų autoriai: Vadim Adadurov (Вадим Ададуров), dr., prof.
Ukrainos katalikiškojo universiteto Humanitarinis fakultetas
el. paštas adadurov@ucu.edu.ua
Ivan Almes (Іван Альмес), dr.
Ukrainos katalikiškojo universiteto Humanitarinis fakultetas
el. paštas ivanalmes@ucu.edu.ua
Darius Baronas, dr., vyriausiasis mokslo darbuotojas
Lietuvos istorijos institutas
el. paštas darius.baronas@istorija.lt
Alfredas Bumblauskas, dr., prof.
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas
el. paštas alfredas.bumblauskas@if.vu.lt
Oleh Duch (Олег Дух), dr., doc.
Lvovo nacionalinio Ivano Franko universiteto Istorijos fakultetas
el. paštas o_duch@yahoo.com
Tetiana Hoško (Тетяна Гошко), dr., prof.
Ukrainos katalikiškojo universiteto Humanitarinis fakultetas
el. paštas hoshko@ucu.edu.ua
Jeronim Hrim (Єронім Грім), kunigas, Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas
Popiežiškasis Grigaliaus universitetas, doktorantas
el. paštas hromykosbm@yahoo.com
Martynas Jakulis, dr.
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas
el. paštas martynas.jakulis@if.vu.lt
Rūta Janonienė, dr., akademikė
Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas
el. paštas ruta.janoniene@gmail.com
Ina Kažuro, dr.
Vilniaus universiteto biblioteka
el. paštas ina.kazuro@mb.vu.lt
Genutė Kirkienė, dr., doc.
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas
el. paštas genute.kirkiene@if.vu.lt
Justina Kozakaitė, dr.
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas
el. paštas justina.kozakaite@mf.vu.lt
Albinas Kuncevičius, dr., prof.
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas
el. paštas a.kuncevicius@gmail.com
Vytautė Lukšėnienė, eksperto kvalifikacinės kategorijos restauratorė
Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras
el. paštas vlukseniene@gmail.com
Volodimir Moroz (Володимир Мороз), dr.
Ukrainos katalikiškojo universiteto Bažnyčios istorijos institutas
el. paštas moroz.volodymyr@ucu.edu.ua
Ihor Skočilias (Ігор Скочиляс), dr., prof.
Ukrainos katalikiškojo universiteto Humanitarinis fakultetas
Taras Šmanko (Тарас Шманько), dr.
Ukrainos katalikiškojo universiteto Filosofijos ir teologijos fakultetas
el. paštas shmanko@ucu.edu.ua
Audronė Šolienė, architektė, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertė
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
el. paštas audrinja@gmail.com
Leonid Timošenko (Леонід Тимошенко), dr., prof.
Drohobyčo Ivano Franko valstybinio pedagoginio universiteto Istorijos fakultetas
el. paštas cliotima55@gmail.com
Recenzentai: Jolita Liškevičienė, dr.
Vilniaus dailės akademija
Grigorijus Potašenko, dr. doc
Vilniaus universitetas
Svetainėje naudojamos santrumpos: BJ – Jogailos universiteto Krokuvoje biblioteka (Biblioteka Jagiellońska);
BK PAN – Lenkijos mokslų akademijos Kurniko biblioteka (Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk);
BN – Lenkijos nacionalinė biblioteka (Biblioteka Narodowa);
BPM – Bažnytinio paveldo muziejus (Lietuva);
LMAVB – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka;
LNB – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka;
LNDM – Lietuvos nacionalinis dailės muziejus;
LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus;
LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas;
KPC PB – Kultūros paveldo centro Paveldosaugos biblioteka (Lietuva);
MNK – Krokuvos nacionalinis muziejus (Muzeum Narodowe w Krakowie);
MNW – Varšuvos nacionalinis muziejus (Muzeum Narodowe w Warszawie);
ÖNB Wien – Austrijos nacionalinė biblioteka (Österreichische Nationalbibliothek);
VRVA – Vilniaus regioninis valstybės archyvas;
VUB – Vilniaus universiteto biblioteka;
VU IF – Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas;
БАН – Rusijos mokslų akademijos biblioteka (Библиотека Российской академии наук);
ЛННБ ВР – Ukrainos Lvivo Vasilijaus Stefaniko nacionalinė mokslinė biblioteka (Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника);
НГАБ – Baltarusijos nacionalinis istorijos archyvas (Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі);
НГМ РБ – Baltarusijos Respublikos nacionalinis istorijos muziejus (Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь);
НМЛ – Lvivo Andrejaus Šeptickio nacionalinis muziejus (Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького);
РГИА – Rusijos valstybės istorijos archyvas (Российский государственный исторический архив);
СПбИИ РАН – Rusijos mokslų akademijos Sankt Peterburgo istorijos institutas (Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук);
ЦДІАЛ України – Ukrainos centrinis valstybės istorijos archyvas Lvive (Центральний державний історичний архів України у Львові).
Sukurta įgyvendinant projektą: Gyvasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldas: unitų kelias (2020–2021 m.)
Projekto iniciatoriai: Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas;
Ukrainos katalikiškojo universiteto Humanitarinis fakultetas
Projektą parėmė: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos;
Juozo Sido fondas istorijos mokslo ir studijų vystymui (Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas);
Навчально-дослідницька програма Українського католицького університету “Київське християнство”
Kontaktas pasiteirauti: Salvijus Kulevičius, el. paštas salvijus.kulevicius@if.vu.lt
Lietuvių kalbos redaktorė Jolanta Storpirštienė
Ukrainiečių kalbos redaktorės Natalija Kit, Oksana Hladij
Į anglų kalbą vertė Matthew James Matuszak
Į lietuvių ir ukrainiečių kalbas vertė Vasil Kapkan
 
Vilnius, 2021–2022
 
ISSN 2783-6282
 
© Tekstų autoriai
© Svetainės sudarytojai
  • Projektą įgyvendina:
  • VU Istorijos fakultetas
  • UKU